Cairteacha agus Graif

Samhain 2, 2010 Freagra

Cúpla nod deas simplí anseo le cinn éifeachtacha a chruthú:

http://flowingdata.com/2010/07/22/7-basic-rules-for-making-charts-and-graphs/

Advertisements
Ranganna:Uncategorized

An togra scríbhneoireachta

Deireadh Fómhair 27, 2010 Freagra

Tá ábhar pioctha faoin am seo ag an chuid is mó den rang don togra seo.  Ná déanaigí dearmad go bhfuil fáilte roimh iontrálacha ar an mblag roimh na spriocdhátaí maidir le bhur dul chun cinn ar an ábhar atá pioctha agaibh go dtí seo.  Tugann sé sin deis do dhaoine eile sa rang (go háirithe na piaraí atá sa léaráid) aiseolas a thabhairt daoibh ar bhur gcuid smaointe faoin ábhar go dtí seo.  Seo liosta na n-ábhar atá roghnaithe ag daoine don tionscadal go dtí seo:

Ábhar Ainm an Mhic Léinn
1 Cúrsaí Eitice. Déan cur síos ar an gcúram faoi leith nach mór a dhéanamh do chúrsaí i gcás: Taighde breathnóireachta dírithe ar pháistí bunscoile ar fhearann na scoile Séamus Ó Coileáin
2 Cúrsaí Eitice. Déan cur síos ar an gcúram faoi leith nach mór a dhéanamh do chúrsaí i gcás: Taifead agus cuntas á thabhairt ar thorthaí taighde
3 Cúrsaí Eitice. Déan cur síos ar an gcúram faoi leith nach mór a dhéanamh do chúrsaí i gcás: Taighde dírithe ar ionad oibre an taighdeora
4 Cúrsaí Eitice. Déan cur síos ar an gcúram faoi leith nach mór a dhéanamh do chúrsaí i gcás: Taighde ar-líne
5 Eifeacht Hawthorne Treasa Ní Lochlainn
6 Códú Cormac Ó Feinneadha
7 Modhanna le trascríbhneoireacht a dhéanamh
8 Scálaí Likert Sinéad Ní Mhearnóg
9 Agallaimh leath-struchtúrtha Veronica McClafferty
10 Grúpaí fócais John Toolan
11 Breathnadóireacht Neamhrannpháirteach Criostóir Ó hUigín
12 An bogearra EndNote Breda Ní Mhaoláin
13 Dearadh suirbhéanna Marie Ní Chríodáin
14 Staitisticí tuairisciúla Julie O’Farrell
15 Feiniméaneolaíocht Eimear Ní Cheallaigh
16 Teoiric Bhunata (grounded theory) Dáire Mac Gormáin
17 Modhanna samplála neamh-dhóchúlachta
18 Plé ar a bheith ag taifead do chuid taighde
19 Eitneagrafaíocht Ursula Ní Shionnáin
20 Gníomhthaighde
21 Píolótú
Ranganna:Tionscadal 2

Ag ceangal le blaganna eile

Meán Fómhair 28, 2010 1 fhreagra amháin

Dóibh siúd agaibh atá ag iarraidh go mbeidh bealach éasca agaibh le nascadh le blaganna eile, ní gá ach dul isteach sa “deais” agus cliceáil ar Nascanna. Ba cheart go bhfeicfeá an cnaipe:

“Cuir nasc nua leis”

Cliceáil air seo, agus Ainm agus Seoladh a ionchur. Mar shampla, dá mbeadh tú ag iarraidh nasc a chruthú go dtí blag Bhreda, d’fhéadfá “Breda” a ionchur faoi Web Name agus http://breda1.wordpress.com/ a ionchur faoi Web Address.

Is féidir tic a chur sa mbosca “Blogroll” (seo an téarma atá cumtha ag wag éigin do bhlaganna a nascann tú leo). Is gá cliceáil ar an gcnaipe “Cuir nasc leis” ar thaobh na láimhe deise den scáileán ansin. Déanann tú an rud céanna le haghaidh na blaganna eile nó aon seoladh Gréasáin eile atá tú ag iarraidh a bheith ar fáil ar do bhlag. Tá na seoltaí uile ar fáil sa chéad iontráil a sheol mé go dtí an blag seo.

Ranganna:Uncategorized

Cad is blag ann?

Meán Fómhair 20, 2010 Freagra

An físeán a bhí mé ag iarraidh léiriú daoibh an tseachtain seo caite:

Ranganna:Uncategorized

Ag réiteach do bhlagsa

Meán Fómhair 15, 2010 Freagra

An chéad rud a rinne mé agus mé ag socrú suas an blag seo ná gur athraigh mé an “téama”, is é sin an scéim dathanna agus clónna. Is féidir é sin a dhéanamh trí chliceáil ar “Design” agus “Themes”. Tá iliomad dathanna agus clónna gur féidir a roghnú. Ní gá ach cliceáil ar cheann a thaithníonn leat agus léireofar sampla den cuma a bheidh ar do bhlagsa faoin téama sin. Má thaitníonn sé leat, cliceáil ar “Activate this theme” a bhíonn le feiceáil ar bharr ar dheis den scáileán.

Má tá sibh ag iarraidh naisc go dtí blaganna bhur gcomhghleacaithe a shocrú suas (mar atá déanta agam ar an mblag seo), is féidir iad seo a shocrú suas faoi “Manage” agus “Links” agus ansin na dintiúirí sa tábla thíos a úsáid.

Tugaigí faoi deara nuair a fhágtar nóta le iontráil (ar nós mar a rinne mé libh níos luaithe inniu) nach léirítear an nóta sin ar do bhlag go dtí go dtugann tusa cead é sin a dhéanamh – beidh teachtaireacht éigin ann ar nós “1 comment awaiting moderation” agus caithfidh tusa cliceáil go bhfuil an nóta sin sásúil sula bhfoilseofar é.

Ranganna:Eagarthóireacht

Fáilte romhaibh

Meán Fómhair 14, 2010 Freagraí: 4

A Chairde,

Rinne sibh an-obair inné.  Beidh an blag seo in úsáid mar bhlag riaracháin don mhodúl.  Beidh Laoise socraithe suas mar chomh-riarthóir ar an mblag.  Scríobhfar cúpla iontráil le cabhrú libh dul i dtaithí ar thimpeallacht WordPress agus le sibh a threorú i dtreo foinsí Idirlín a thugann tuilleadh treoracha den chineál seo.  Is dóigh gurb é an chéad áit le breathnú ná faoin nasc “Help” atá thuas ar thaobh na láimhe deise den scáileán.  Is fiú breathnú ar YouTube freisin, áit a bhfuil an-chuid físeáin theagaisc maidir le blag a shocrú suas le WordPress.  Bí cinnte go bhfuil sibh ceangailte tríd an mbanda leathan má tá sibh ag breathnú ar YouTube.
Seo thíos na dintiúirí faoi na blaganna a cruthaíodh go dtí seo:

Ainm Ainm Úsáideora Blag
Blag ranga nmacu & pt803 https://mapt2010.wordpress.com/
Séamus sfocoileain http://sfocoileain.wordpress.com
John jonnt http://jonnt.wordpress.com
Eimear eimearnic http://eimearnic.wordpress.com
Julie julieof http://julieof.wordpress.com/
Sinéad sineadnimhearnog http://sineadnimhearnog.wordpress.com
Chris criostoirohulgin http://criostoirohulgin.wordpress.com/
Cormac ofeinneadha http://ofeinneadha.wordpress.com/
Marie nichriodain http://nichriodain.wordpress.com/
Ursula unishionnain http://unishionnain.wordpress.com/
Daire dmacg http://dmacg.wordpress.com/
Seán seanfod http://seanfod.wordpress.com/
Treasa oloughlt http://oloughlt.wordpress.com/
Breda breda1 http://breda1.wordpress.com
Veronica veronicamcclafferty http://veronicamcclafferty.wordpress.com/
Ranganna:Eagarthóireacht